Aile Hukuku
Aile Hukuku

• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
• Nafaka
• Velayet
• Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
• Mal paylaşımı, katılma alacağı, katkı/değer artış payı alacağı davaları
• Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği açılacak davalar
• Tanıma, soybağının reddi ve babalık davaları

İş Hukuku
İş Hukuku

• Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru ve sürecin takibi
• Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamaması halinde gerekli davaların ikamesi ve yürütülmesi
• Hizmet Tespiti davası
• İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

• Tapu iptal ve tescil davaları
• Ortaklığın giderilmesi davası
• İstihkak davaları
• Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi
• Tapu kaydının düzeltilmesi davası
• İşgal tazminatı davası
• El atmanın önlenmesi davası
• Önalım davası
• Kamulaştırma davaları

Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

• Tüketici İl/İlçe Hakem Heyetlerine başvuru ve sürecin takibi
• Ayıplı hizmet/mallardan doğan davalar
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince açılacak davalar
• Her türlü tüketici işleminden doğan uyuşmazlıklara ilişkin ikame edilecek hukuk ve ceza davaları

Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

• Ticari sözleşme hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi
• Hukuki danışmanlık.

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

• Tüm soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi
• Verilen kararlara gerekli itirazların yapılması
• Kanun yollarının kullanılması

Diğer Alan & Hizmetler
Diğer Alan & Hizmetler

• Tazminat davaları
• Alacak davaları
• Fikri mülkiyet hukuku davaları
• Adi alacak ve kambiyo alacaklarının tahsiline ilişkin icra takibi
• Her türlü kurum ve kuruluşlara başvuru, itiraz ve süreçlerin takibi
• İdari işlemlerin takibi
• Sözleşme hazırlanması
• Dilekçe yazımı
• Hukuki danışmanlık

Arabuluculuk
Arabuluculuk

• Arabuluculuk, üçüncü bir kişinin, uyuşmazlık yaşayan tarafları bir araya getirerek
sağlıklı iletişim kurup müzakere edebilmelerini sağladığı ve çözüme ilişkin karar verme yetkisinin taraflarda olduğu bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
• Hukuk büromuzda, dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk kapsamında arabuluculuk faaliyetleri sürdürülmektedir.