Avukat Arabulucu Melike Bal

Avukat Arabulucu Melike Bal, 1990 yılında Eskişehir' de dünyaya gelmiş, ilköğrenim hayatını burada tamamladıktan sonra Ordu Anadolu Lisesi' nden 2008 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun olarak tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Barosu' na kayıtlı avukat olarak faaliyet göstermek için burada avukatlık stajına başlamış ve staj süreci boyunca deneyimli avukatlarla çalışarak bir yılın sonunda stajını tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin devamında, Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans programından 2017 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajının başından 2019 yılının başına kadar hukukun çeşitli alanlarında faaliyet gösteren hukuk bürolarında deneyim kazandıktan sonra 2019 yılında kurduğu hukuk bürosu ile İstanbul' un Kartal İlçesinde yasal hizmetler sunmaya başlamıştır.

2019 yılında yapılan arabuluculuk sınavında başarı göstererek hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde resmi arabulucu olmaya hak kazanmış olup halihazırda arabuluculuk faaliyetini de sürdürmektedir.

Avukat Arabulucu Melike Bal, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti kapsamında müvekkillerinin uzun ve yorucu adli süreçlerle karşı karşıya kalmaması için öncelikle önleyici hukuk hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte meydana gelen her hukuki uyuşmazlıkta da titiz bir çalışma ve ihtiyaca uygun çözümlerle müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Avukat Arabulucu Melike Bal, avukatlık mesleğini, karşılıklı güven esasına dayanarak, meslek etik ve ilkelerine uyarak sürdürmektedir.