On Yıldan Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Kiraya Verenin Tahliye Hakkı

Bilindiği üzere son zamanlarda, konutlara ilişkin kira bedeli artış oranının % 25 ile sınırlanması nedeniyle, kiraya verenler ile kiracılar arasında kira bedeli miktarı ve buna bağlı olarak tahliye vb konularda uyuşmazlık yaşanmaktadır. Kira bedeli artış oranına ilişkin olarak uygulanan bu sınırlama kira artış oranını hakkaniyete ve güncel ekonomik şartlara aykırı bir biçimde yapmak zorunda bırakmakla, bu durum kiraya verenler açısından kira sözleşmesini çekilmez hale getirmektedir. Bu durum karşısında kiraya verenler çoğunlukla kira sözleşmesi...