İhtiyaç Sebebiyle Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmelerine ilişkin genel hükümler, Borçlar Kanunu’ nun 299-338 maddeleri arasında düzenlenmekle, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin özel hükümler ise 339-356. maddeleri arasında düzenlenmektedir.Borçlar Kanunu’ nun ilgili maddelerine bakıldığında, kira sözleşmesinin sona erme halleri olarak; bildirim yoluyla sona erme ve dava yoluyla sona erme düzenlemesi karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erme hallerinden olan konut ve çatılı işyerlerinde ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesine dai...